"MIŁOŚĆ SERCA"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja "Miłość Serca" współpracuje z różnymi grupami ludzi, w tym dziećmi, chorymi, osobami starszymi, bezdomnymi, uchodźcami i wieloma innymi.

Celem działalności Fundacji "Miłość Serca" jest organizacja i świadczenie pomocy społecznej osobom, które z różnych przyczyn znajdują się na marginesie życia społecznego i z powodu swojej sytuacji życiowej nie są w stanie samodzielnie powrócić do społeczeństwa i normalnego życia.

Fundacja udziela pomocy i wsparcia emocjonalnego, zapewniając komfort i nadzieję w trudnych sytuacjach życiowych.