Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Nasze Stowarzyszenie powstało, aby organizować i nieść pomoc osobom potrzebującym w kraju i za granicą.

Naszym podstawowym celem jest aktywne uczestnictwo w misjach w krajach Globalnego Południa. Nasi wolontariusze pracują w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Europie Wschodniej.

Realizujemy tam różnego rodzaju projekty, m.in. edukujemy i wychowujemy dzieci młodzież, budujemy szkoły, przedszkola, przychodnie, ośrodki sportowe. Organizujemy także wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Zajmujemy się także ochroną zdrowia i uczymy ekologicznych metod zagospodarowywania terenu, pomagamy w zakupie filtrów do wody, sprzętu rolniczego etc.

Realizujemy również program ”Adopcja Miłości” polegający na wspieraniu konkretnego projektu prowadzonego przez salezjańskich misjonarzy.

W Polsce organizujemy szkolenia przygotowujące do wyjazdów misyjnych oraz seminaria, warsztaty, imprezy promocyjne oraz spotkania dla wolontariuszy, które przybliżają rzeczywistość Krajów Rozwijających Się, uczą tolerancji i współodpowiedzialności.

Odwiedzając szkoły i zapraszając uczniów do nas na wystawy i zajęcia,  zachęcamy młodych do włączenia się w działalność wolontaryjną i pokazujemy różne możliwości takiego zaangażowania.

Zajmujemy się również zbieraniem funduszy na projekty pomocowe i przeprowadzamy akcje charytatywne na konkretne cele.

Promujemy ekologiczny styl życia i w ramach naszych możliwości staramy się ochraniać środowisko, w którym przyszło żyć nam lub naszym podopiecznym.

Pomagamy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.