Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne MOCNI W DUCHU

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne MOCNI W DUCHU

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" prowadzi w Śródmieściu Łodzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego Anielisko, do której uczęszczają dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych marginalizacją społeczną.

Celem działania Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans dzieci  poprzez rozwijanie talentów i zainteresowań.
 
Prowadzimy działalność edukacyjną, terapeutyczną, organizujemy wyjazdowy wypoczynek letni, zajęcia kulturalne, sportowe, itp.

W 2011 roku planujemy otwarcie w Łodzi placówki całodobowej - hostelu dla dzieci, tak, aby  mogły uzyskać bezpieczne schronienie podczas kryzysowych sytuacji domowych.

Prowadzimy różnorodne formy pomocy dobroczynnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Troszczymy się o ich rozwój intelektualny i emocjonalny, zaspokajając podstawowe potrzeby materialne.

Prowadzimy placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, nauczaniem i tradycją działalności charytatywnej Kościoła Katolickiego oraz w duchu pedagogiki ignacjańskiej.

Organizujemy czas wolny, prowadząc zajęcia edukacyjno-kulturalne oraz sportowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia z profilaktyki uzależnień i wypoczynek letni.

Pomogli

Ładuję...