Lead Investments Sp. z o.o.

Publiczne darowizny
6 802,30 zł
Wsparte cele
1
Zebrane środki
19 792,30 zł
Lead Investments Sp. z o.o.