Nie Tylko Autyzm

Nie Tylko Autyzm

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

1. Niesienie specjalistycznej pomocy osobom z autyzmem i innymi zaburzeniami, osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem oraz ich rodzinom

2. Poprawa niedostatecznie zaopatrzonych i zaniedbanych potrzeb zdrowotnych osób z autyzmem i innymi zaburzeniami 

3. Poprawa jakości życia osób z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem i ich rodzinom 

4. Propagowanie wiedzy o autyzmie i innych zaburzeniach, o metodach i formach terapii i leczenia. Propagowanie metod leczniczych uzupełniających medycynę współczesną