Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie zajmuje się problemami osób w trudnej sytuacji społecznej i materialnej, w szczególności doświadczających problemów rodzinnych. 
Nasze działania to w szczególności:
1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, w tym doświadczającym przemocy w rodzinie,
2. podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
3. świadczenie pomocy merytorycznej i doradztwa we wszystkich dziedzinach dotyczących problemu maltretowanych osób, w tym dzieci molestowanych seksualnie,
4. informowanie opinii publicznej o problemie przemocy w rodzinach,
5. tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin.