oaza.pl

oaza.pl

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja nowy dwór gdański, pomorskie

-pomoc matkom z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej

-działalność charytatywna

-przeciwdziałanie patologi

-rozwijanie kontaktów i współpracy między podobnymi instytucjami

-promocja i organizacja wolontariatu