OLMEDICA

typ Szpital

lokalizacja Olecko, warmińsko-mazurskie

Podstawowym  celem Olmedica jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego lecznictwa w tym specjalistycznego, ratownictwa medycznego, pomocy doraźnej oraz promocji zdrowia.

W szpitalu funkcjonuje: izba przyjęć, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny oddział dziecięcy, oddział anestezjologii, blok operacyjny, dział farmacji szpitalnej, sterylizatornia i prosektorium. 

W Olmedica działają następujące poradnie specjalistyczne: (poradnia gin-poł, poradnia urologiczna, poradnia chirurgii ogólnej, poradnia urazowo-ortopedyczna, poradnia neurologiczna,  poradnia onkologiczna,   poradnia medycyny sportowej, poradnia rehabilitacyjna, poradnia kardiologiczna,  poradnia medycyny pracy, poradnia alergologiczna dla dzieci, poradnia gastroenterologiczna,  poradnia endokrynologiczna, poradnia gruźlicy i chorób płuc, poradnia leczenia bólu, szkoła rodzenia.

Pacjenci otrzymują świadczenia medyczne w pracowni endoskopii, pracowni kardiologicznych badań nieinwazyjnych oraz pracowni fizjoterapii i rehabilitacji, pracowni ultrasonograficznej i rentgenodiagnostyki.

Podstawowa Opieka Zdrowotna realizuje zadania z zakresu porad lekarskich, zabiegów pielęgniarskich, szczepień ochronnych, profilaktyki zdrowia i oświaty oraz badań diagnostycznych, Udzielane są świadczenia z zakresu Nocnej i  Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zadania z zakresu diagnostyki świadczą: medyczne laboratorium  diagnostyczne i pracownia mikrobiologii.

Szpital  posiada aktualny Certyfikat  ISO  9001: 2015 oraz Certyfikat Akredytacyjny.             

Wpłaty

Ładuję...