Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

KIM JESTEŚMY I W CO WIERZYMY? Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR we Wrocławiu zostało powołane w 1992 roku przez grupę rodziców dzieci niesłyszących. W czerwcu 2003 roku wpisano organizację do Krajowego Rejestru Sądowego i nadano jej status Organizacji Pożytku Publicznego.   Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia rodzin dzieci z wadą słuchu i/lub dysfunkcją w komunikacji.   Rodzice zakładający Stowarzyszenie wierzyli, że są w stanie stworzyć miejsca w przestrzeni publicznej: edukacji, kulturze, służbie zdrowia, rynku pracy, dostępne i przyjazne ich dzieciom. Takich miejsc jest już wiele i z roku na rok coraz więcej. Specjaliści pracujący z naszymi podopiecznymi wierzą, że jeśli oddadzą im swoje kompetencje i umiejętności, będą stawiać wymagania, ale także doceniać wysiłki i sukcesy, to jest to najlepsze i najbardziej efektywne wsparcie, jakie mogą dać rodzicom i dzieciom.   CO ROBIMY? Stowarzyszenie realizuje działania w ramach trzech programów: Terapii Słuchu i  Mowy, Szkoleniowego, Dobrych Praktyk i Lobbingu.   Terapia Słuchu i Mowy to serce działalności Stowarzyszenia, realizowana głównie poprzez kompleksowe zajęcia indywidualne i grupowe w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu. Rocznie realizujemy 4000h terapii indywidualnej, 1200h terapii grupowej, obejmujemy wsparciem 130 rodzin.   Program Szkoleniowy to wszelkie warsztaty, konferencje, szkolenia i inne formy, podnoszące wiedzę, umiejętności i świadomość bliskiego otoczenia dzieci (rodzie i opiekunowie) oraz dalszego otoczenia (nauczyciele przedszkoli i szkół masowych, terapeuci słuchu i mowy, audiolodzy, lekarze pediatrzy, lekarze i pielęgniarki z oddziałów porodowych, noworodkowych i dziecięcych). Rocznie szkolimy 260 osób.   Ponadto, w ramach Dobrych praktyk i Lobbingu, dzielimy się doświadczeniem z innymi organizacjami poza granicami kraju (Ukraina, Białoruś) i przekonujemy decydentów życia politycznego i społecznego (tak w Polsce, jak i za granicą) do nowych lub lepszych rozwiązań dla dzieci z wadą słuchu w zakresie edukacji, rehabilitacji, czy rozwoju zawodowego. Budujemy także partnerstwa międzynarodowe, tj. transferujemy na Ukrainę i Białoruś wiedzę specjalistów z Niemiec.   Cyklicznie wspieramy działania na rzecz rodzin z dziećmi z wadą słuchu głównie na Ukrainie, prowadzimy międzynarodowe warsztaty szkoleniowe dla rodziców i terapeutów z Ukrainy i Białorusi przy współpracy specjalistów z Holandii i Niemiec, interweniujemy z rodzicami w interesach danego dziecka  u innych osób i instytucji marginalizujących naszych podopiecznych w poszczególnych sferach życia.

Wpłaty

Ładuję...