OSP Machary

OSP Machary

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Machary, warmińsko-mazurskie

OSP Machry zajmuje się prowadzeniem działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.