Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Stańkowa, podkarpackie

 Jednostka OSP w Stańkowej swoim obszarem działania obejmuje Bieszczady. Obecnie liczy 101 członków, w tym 36 ratowników. Wśród ratowników mamy wyszkolonych i uprawnionych: 6 kierowców, 7 dowódców, 23 ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 33 ratowników technicznych, 12 pilarzy, 4 ratowników wodnych i 3 ster motorzystów. Ponadto posiadamy Kobiecą Drużynę Pożarniczą, dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i Dziecięcą Drużynę Pożarniczą. Głównym celem naszej działalności jest ochrona przeciwpożarowa oraz zapewnienie ochrony ludności i jej mienia. W tym celu nasza jednostka podejmuje działania (dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu i posiadaniu odpowiedniego sprzętu) w sytuacji wystąpienia takich zagrożeń: pożarów, w tym pożarów kominów czy traw, powodzi oraz ratownictwa na wodzie (ewakuacja ludzi i mienia, poszukiwania zaginionych), ratownictwa medycznego (kwalifikowana pierwsza pomoc dla poszkodowanych), ratownictwa chemiczno-ekologicznego (usuwanie plam ropopochodnych, działania ratownicze w przypadku przedostania się szkodliwych substancji do środowiska, w tym ulatnianie się gazu, lokalizacja substancji szkodliwych), ratownictwa poszukiwawczego (poszukiwanie zaginionych, lokalizacja poszkodowanych), ratownictwa wysokościowego (ewakuacja poszkodowanych, prowadzenie działań ratowniczych na wysokości) oraz usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Naszym celem najbliższego rozwoju jest umożliwienie działań z każdej dziedziny ratownictwa (ratownictwo w sytuacji pożarów, ratownictwo medyczne, ratownictwo wodne, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo poszukiwawcze, ratownictwo wysokościowe) na poziomie podstawowym oraz rozwinięcie działalności poszukiwawczej do poziomu ratownictwa specjalistycznego, oraz w późniejszym okresie do utworzenia Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Oprócz działań ratowniczych realizujemy także inne działania:

- działalność edukacyjno-szkoleniowa - prowadzimy szkolenia dla członków OSP w ramach samodoskonalenia, szkolimy młodzież z MDP i DDP (szkolenia członków MDP i dowódców MDP, organizujemy szkolenia dla społeczności, licznie bierzemy udział w wielu szkoleniach,

- działalność informacyjno-propagandowa - informujemy społeczność o zagrożeniach, prowadzimy kampanię informacyjną na stronie domowej, portalach społecznościowych, za pomocą plakatów i ulotek, prowadzimy pogadanki i spotkania informacyjne ze społecznością,

- działalność sportowo-rekreacyjną - organizujemy treningi i ćwiczenia, bierzemy udział w ćwiczeniach z PSP, organizujemy zawody i konkursy sportowe, w tym dla dzieci i młodzieży,

- działalność kulturalno-rozrywkowa - organizujemy imprezy lokalne, pikniki strażackie oraz inne uroczystości,

- działalność społeczna - działamy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i infrastruktury (remont stadionu, budowa placu zabawa).