Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowie

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Wilamów 41, łódzkie

OSP Wilamów jest jednostką typową wiejską powstałą w 1928 roku, a od 2002 r. włączoną w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rok rocznie nasza jednostka jest dysponowana do kilkunastu zdarzeń. W coraz mniejszym stopniu są to pożary, a coraz więcej jest zagrożeń miejscowych tj. wypadków samochodowych, wypadków w rolnictwie oraz usuwania szkód powstałych podczas nawałnic. Jednostka zrzesza obecnie 42 druhów, z czego 20 jest w pełni przeszkolonych do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Każdego roku staramy się doposażyć naszą jednostkę w coraz to nowszy sprzęt ratowniczy, który ma usprawnić nasze działania ratowniczo-gaśnicze. Jednakże fundusze, jakie przeznaczamy na zakup sprzętu, są bardzo skromne. Pozyskiwany przez nas sprzęt służył całemu społeczeństwu, które jest głównym beneficjentem. Sprzęt będzie ratował życie ludzkie, które jest najważniejsze

Wpłaty

Ładuję...