Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziechowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziechowie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lutomiersk, łódzkie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowie funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 100 lat. W tym czasie nasi strażacy wielokrotnie brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych gdy zagrożone było zdrowie i mienie mieszkańców, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach specjalistycznych, pokazach i szkoleniach dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. Każdorazowo ochotnicy narażają własne życie, by pomagać innym, działając w myśl zasady: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Codziennie dbamy o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców Zdziechowa i gminy i powiatu. W roku 2016 obchodziliśmy jubileusz 100-lecia OSP. Z tej okazji udało nam się pozyskać używany lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO niestety bez wyposażenia. Samochód ten został zakupiony na potrzeby mieszkańców sołectwa, gminy i powiatu w razie zagorzenia życia i mienia. W roku 2017 udało się nam częściowo wyposażyć wóz w niezbędny sprzęt ratowniczo- gaśniczy.

Działania, jakie podejmujemy, łączą się jednak z potrzebami finansowymi. Dysponujemy sprzętem, zakupionym częściowo dzięki własnemu wkładowi oraz po części dzięki pomocy władz naszej gminy i sponsorów. Jednakże zaangażowanie, jakim dysponuje nasza jednostka, nie jest wprost proporcjonalnie,  do posiadanego wyposażenia. Potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, by ratować innych w niebezpiecznych i zagrażających życiu zdarzeniach. Przede wszystkim jako świadomi strażacy musimy pamiętać o zasadzie: „najlepszy ratownik to żywy ratownik”. Z racji tego nie możemy zapominać o własnym bezpieczeństwie. I jako ratownicy uczestniczący w akcjach wymagane jest, abyśmy byli wyposażeni w odpowiedni, atestowany sprzęt ochrony osobistej.

Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe naszej jednostki. W tej chwili borykamy się z brakiem ubrań specjalnych oraz aparatów powietrznych, które są niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Wpłaty

Ładuję...