Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

typ Hospicjum

lokalizacja Otwock, mazowieckie

Hospicjum Domowe EMPATIA zostało założone przez Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w 2005 roku. Członkowie Stowarzyszenia widząc ogromną potrzebę społeczeństwa na opiekę hospicyjną w domu Pacjenta, powołali hospicjum, które przez pierwsze pół roku działało dzięki funduszom zebranym przez OTOP.

Misją Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej jest wspieranie hospicjum w dążeniu do jak najbardziej profesjonalnej, zgodnej z ideą hospicyjną, opieki nad chorym i jego rodziną. Swoimi działaniami chcemy powodować powszechność i dostępność opieki hospicyjnej na najwyższym poziomie w naszym regionie.

Podstawowymi celami działalności Towarzystwa są:

– Udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u chorych nowotworowych i innych wymagających długoterminowej opieki
– Propagowanie wśród społeczeństwa idei opieki paliatywnej
– Promocja i organizacja wolontariatu
– Pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą nowotworową
– Pomoc społeczna chorym na nieuleczalne choroby nowotworowe
– Pomoc społeczna dzieciom osieroconym przez pacjentów hospicjów oraz wyrównywanie szans tych dzieci
– Ochrona i promocja zdrowia
– Działalność lecznicza                                                               

- Pomoc i wspieranie rzeczowe hospicjum stacjonarnego imienia św. Patryka w Otwocku.