Podaj dalej / Pass it on

Trzymając się Razem
organizator skarbonki

(Schemat pomysłu Dziobaka :-)

PL:

Zasada jest prosta - wpłać 10 zł i zachęć 3 kolejne osoby by też wpłaciły 10zł i zachęciły do tego samego 3 kolejne osoby. I tak dalej ...
To właśnie PODAJ DALEJ!!

10zł to naprawdę niewiele - zastanów się ile razy wydajesz taką kwotę na drobnostki, czasam bez znaczenia?
Wpłacając 10zł do Skarbonki dla Julki nie odczujesz tego w kieszeni i może wiele nie zmienisz, ALE Podając Dalej, uczynisz prawdziwe CUDA!!
Zobaczysz jak matematyka zadziała w dobrej sprawie (nawet jeżeli nie była twoim ulubionym przedmiotem w szkole :-)

Chcemy, żeby 10 zł to była minimalna wpłata i oczywiście nie ma limitu maksymalnego :-)

Tylko trzymając się razem jesteśmy w stanie sobie pomóc!!

EN:

The rule is simple - donate 10 PLN (about €2.5) and find another 3 people who will also donate 10 PLN and encourage another 3 people to do the same. And so on ...
This is our PASS IT ON!!

€2.5 is not really much - just think how often you spend such a sum for something minor, sometimes insignificant?
Donating €2.5 for little Julia you will not even spot in your pocket it and maybe it will not change too much - BUT Passing It On you will do real MAGIC!!
You will see how maths works doing real good (even though maths wasn't your favourite subject at school :-)

We would like €2.5 to be a minimal donation and of course there is no max. cap, i.e. Sky is the limit :-)

Only keeping together we are able to help each other!!

DE:

Die Regel ist einfach - zahle mal 10 PLN (ungefähr €2.5) ein und ermutige 3 weitere Personen, ebenfalls 10 PLN zu zahlen, und die 3 ermutigen 3 weitere Personen, dasselbe zu tun, und so weiter ...

Das ist unsere „Gebe Weiter !!!“

10 PLN sind wirklich nicht viel – überlege mal, wie oft du so viel Geld für kleine Dinge ausgibst, die manchmal irrelevant sind?

Wenn du 10 PLN in das Sparschwein für Julka einzahlst, wirst du es nicht in deiner Tasche spüren und es wird vielleicht nicht viel geändert, aber es weitergegeben wird, werden die echten WUNDER getan!!!

Dann siehst du sofort, wie Mathematik in einem guten Fall funktioniert (auch wenn es in der Schule nicht dein Lieblingsfach war ;-)

Nur wenn wir zusammenhalten, können wir uns gegenseitig helfen !!!

IT:

La regola e semplice – dona 10 PLN (circa €2,50) e trova altre tre persone che doneranno anche loro 10 PLN e spingeranno altre tre persone a fare lo stesso, E cosi via... Questo e il nostro PASSAPAROLA.

€2.50 non e molto – pensa: quante volte spendi una cifra cosi piccola per qualcosa di meno importante, qualcosa di insignificante?

Donare €2.50 per la piccola Julia non alleggerira le tue tasche e forse non cambiera molto – MA passando parola potrai fare un MIRACOLO!!

Vedrai come la matematica funziona facendo realmente del bene (anche se la matematica non era la tua materia preferita a scuola :-)

Ci piacerebbe che €2.50 fosse la donazione minima e ovviamente non c'e un limite massimo :-)

Solo se siamo tutti uniti saremo in grado di aiutarci l'un l'altro!!

Wsparli

20 zł

Karol

40 zł

Maria

Da Maria per Julka.
100 zł

Anonimowy Pomagacz

1 000 zł

Stary Filan

Mam nadzieję, że się uda - tak niewiele brakuje ... Trzymam kciuki!!
10 zł

Anonimowy Pomagacz

85 zł

Helena F.

Trzymaj się Julka!!

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
3%
7 329,09 zł Wsparło 225 osób CEL: 200 000 ZŁ