Fundacja po DRUGIE

Fundacja po DRUGIE
1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
56,78 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja po DRUGIE pomaga dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. W szczególności swoją opieką objęła wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych (młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych). Są to młodzi ludzie, którzy bez wątpienia dokonali złych czynów, ale zanim się to stało urodzili się w złej rodzinie, pełnej przemocy, alkoholu. Często byli bici, poniżani, chodzili głodni. Od najmłodszych lat trafiali do różnych placówek.  Nie nauczyli się dobrze żyć.  Zaczynają naukę mając 13 czasem nawet 17 lat. Na to nigdy nie jest za późno...

Pomogli

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
56,78 zł miesięcznie