Fundacja po DRUGIE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja po DRUGIE pomaga młodzieży i młodym dorosłym (18-25 lat) doświadczającym bezdomności. 

Zapewnia dach nad głową w mieszkaniu treningowym lub hostelu, w których młodzież obejmowana jest indywidualnym wsparciem opiekunów (pedagogów, pracowników socjalnych). Uczestnicy mogą korzystać z pomocy psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika, doradcy zawodowego oraz szeregu działań mających na celu ich aktywizację. 

Celem organizacji jest zapobieganie bezdomności ludzi młodych, zapewnienie im odpowiednich warunków rozwoju osobistego i społecznego.