Dominika Naliwajska

Publiczne darowizny
563,26 zł
Wsparte cele
49
Zebrane środki
1 404 582,60 zł
Dominika Naliwajska