Damian Pipień

Publiczne darowizny
31 zł
Wsparte cele
5
Zebrane środki
373 188,03 zł
Damian Pipień