Gabriela Neca Skrzypek

Publiczne darowizny
553,09 zł
Wsparte cele
29
Zebrane środki
17 254,60 zł
Gabriela Neca Skrzypek