Gabriela Neca Skrzypek

Publiczne darowizny
1 618,30 zł
Wsparte cele
213
Zebrane środki
22 211,75 zł
Gabriela Neca Skrzypek