Magdalena Sęczkowska

Publiczne darowizny
126,32 zł
Wsparte cele
25
Zebrane środki
20 944 zł
Magdalena Sęczkowska