Marta Pacer

Publiczne darowizny
1 983,63 zł
Wsparte cele
299
Zebrane środki
18 870 zł
Marta Pacer