FUNDACJA JANA CHRZCICIELA W ŁUKOWIE

FUNDACJA JANA CHRZCICIELA W ŁUKOWIE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łuków, lubelskie

1.     Wspieranie, finansowanie i organizowanie katolickich przedsięwzięć misyjnych.

2.     Finansowanie i organizowanie grupowej i masowej ewangelizacji.

3.     Głoszenie nauki biblijnej zgodnie z zasadami katolickimi.

4.     Głoszenie zasad moralnych przedstawionych w pismach Nowego Testamentu.

5.     Propagowanie chrześcijańskich inicjatyw oświatowych, wychowawczych i programów edukacyjnych.

6.     Działalność dobroczynną i humanitarną na rzecz osób fizycznych i prawnych.