Śląski Bank Żywności

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Chorzów, śląskie

"Ratujemy - Pomagamy"

Od 2001 roku ratujemy żywność przed zmarnowaniem, przed utylizacją niszczącą nasze środowisko naturalne. Pozyskujemy pełnowartościową żywność z placówek handlowych, hurtowni i od producentów. Współpracujemy i wspieramy lokalne organizacje pozarządowe oraz samorządy w niesieniu pomocy osobom i rodzinom potrzebującym. Pomagamy rodzinom i osobom w sytuacjach kryzysowych. Prowadzimy pro ekologiczne warsztaty i zajęcia edukacyjne.