Fundacja Pomocna Mama

Fundacja Pomocna Mama

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

Albert Einstein

Pomocna Mama powinna być członkiem każdej potrzebującej rodziny. Powinna dbać o ciepłe obiady i grube swetry w chłodniejsze dni. Powinna być niezawodna w poważnej chorobie i najtrudniejszej sytuacji.

My, chcąc urzeczywistnić tę myśl, prowadzimy fundację. Chcemy stać się dodatkowym, pomagającym członkiem rodzin dotkniętych najróżniejszymi problemami. Jesteśmy zespołem ludzi, w których sercach obudziła się matczyna potrzeba opieki i pomocy – jesteśmy Pomocną Mamą.

JAK DZIAŁAMY?

Przekazujemy naszym podopiecznym najpotrzebniejsze rzeczy, aby polepszyć stan ich codziennego życia i przyczynić się do tego najprostszego szczęścia, często wynikającego ze spełnienia najbardziej przyziemnych spraw i potrzeb. Oprócz pomocy materialnej nasi podopieczni mogą korzystać z porad specjalistów: prawników, psychologów oraz innych, dopasowywanych do ich indywidualnych oczekiwań.

Udzielamy pomocy dzieciom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, wymagającym kosztownego, długoterminowego leczenia. Zbieramy pieniądze na organizowanych przez nas koncertach charytatywnych, z których dochód przeznaczany jest na dofinansowanie ich leczenia i rehabilitacji.

Aranżujemy warsztaty dla rodziców i wychowawców, które prowadzone są przez wykwalifikowanych odpowiednio instruktorów, takich jak: położna, fizjoterapeuta, psycholog, stylista, trener osobisty, instruktor noszenia w chustach i innych. Spotkania odbywają się w różnych miejscach na terenie Poznania.

Od lutego 2013 roku wszyscy Podopieczni zostali objęci Programem Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Program ma na celu przywrócenie jednostek społeczeństwu. W tym celu umawiamy spotkania z doradcą zawodowym, wysyłamy na szkolenia i warsztaty dobrane indywidualnie, a także wynajdujemy oferty pracy.

KOMU POMAGAMY?

Podopiecznymi Fundacji Pomocna Mama są rodziny pełne, samotne matki, samotni ojcowie, a także babcie i dziadkowie wychowujący dzieci, a których sytuacja życiowa jest bardzo trudna w różnych aspektach bytowych.

Wbrew powszechnej opinii nie dotyczy to wyłącznie środowisk patologicznych. Trudności dotykają coraz więcej młodych rodziców, którzy mimo wszelkich starań o dobre i godne życie dla swoich dzieci nie są w stanie zapewnić im podstawowych środków do życia. Rozwój dzieci często jest zagrożony na wielu płaszczyznach i właśnie na pomocy takim rodzinom nam zależy.

Oferujemy pomoc najmłodszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym dzieciom. Część z nich jest już podopiecznymi innych fundacji, ale chcąc pomóc, zamieszczamy Apele na naszej stronie. Kilkoro dzieci zostało już podopiecznymi naszej fundacji.

Aktualnie pod opieką fundacji znajduje się około 70 rodzin (330 osób), ponadto 2 rodziny objęte opieką doraźną (10 osób), a kilkadziesiąt rodzin oczekuje na naszą wizytę. Są to głównie rodziny zamieszkujące Poznań i jego okolice, ale także kilka z innych części Polski.

Z POTRZEBY SERCA: OD PROJEKTU DO FUNDACJI

Inicjatorką i założycielką Fundacji Pomocna Mama jest Lidia Bukowska, która przez dużą część swojego życia działa charytatywnie. Ma za sobą dużą liczbę akcji i przedsięwzięć, dzięki którym wiele osób i rodzin otrzymało wsparcie o różnym charakterze. Z potrzeby serca Lidka postanowiła poświęcić się pomaganiu jeszcze bardziej.

W lipcu 2011 roku ruszył Projekt Pomocna Mama. Zakładał on nie tylko udzielanie pomocy materialnej, był także formą aktywizacji rodziców.

Pomimo krótkiej działalności, jako Projektowi Pomocna Mama, udało nam się zrealizować kilka pomysłów i wesprzeć wiele rodzin, m.in.:

21 października zorganizowałyśmy koncert "Z serca dla Dawida i Bartka", z którego dochód był przeznaczony na leczenie chłopców, 25 listopada odbyły się pierwsze z planowanych warsztatów, porad udzielał psycholog Marcin Byks, 6 grudnia połączyliśmy siły z uczniami XVII Liceum Ogólnokształcącego i odbył się wspaniały koncert Rock Help Fest, z którego dochód był również przeznaczony dla Dawida i Bartka.

Już w listopadzie 2011 roku powstał akt notarialny, powołujący Fundację Pomocna Mama. 29 lutego 2012 roku Fundacja Pomocna Mama została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, otrzymując nr 0000410830.