Fundacja Pomorze Dzieciom

Fundacja Pomorze Dzieciom
2 Stałych Pomagaczy
Paweł Kędzierski
37 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Głównym celem działalności Fundacji Pomorze Dzieciom jest świadczenie opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Umożliwiamy dzieciom, dla których współczesna medycyna nie znajduje możliwości lecznia, powrót ze szpitala do domu. Dzięki fachowej pomocy medycznej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniamy wsparcie i bezpieczeństwo. Oferujemy również rehabiliatcję, pomoc sojalną oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin w żałobie.

Celami Fundacji są:

  1. wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i w terminalnej fazie choroby zagrażającej życiu. Opieką są również objęte rodziny chorych.

  2. wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie;

  3. rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą  i młodymi  dorosłymi w Polsce i za granicą;

  4.  wspieranie i świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej polegającej na pomocy medycznej, psychologicznej i duchowej udzielanej rodzicom płodów z rozpoznaną letalną wadą, przez okres trwania ciąży, w okresie okołoporodowym jak i w czasie żałoby;

  5. wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej, profilaktycznej, edukacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych;

  6. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji;

  7. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin

2 Stałych Pomagaczy
Paweł Kędzierski
37 zł miesięcznie