Pracownia Pozarządowa

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Koszalin, zachodniopomorskie

Dajemy wędkę i skrzydła aktywnym mieszkańcom Pomorza Zachodniego. Wzmacniamy lokalne fundacje, stowarzyszenia, wolontariuszy i liderów lokalnych. Dbamy, by władze lokalne wspierały zaangażowanych obywateli i stwarzały im przestrzeń do współtworzenia wspólnoty lokalnej.

W ciągu 20 lat naszej działalności zorganizowaliśmy 1.000 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 20.000 aktywnych mieszkańców i 5.700 organizacji pozarządowych.