Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy PRZYJACIELE SENIORÓW

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Jako organizacja pozarządowa działamy na terenie miasta Wrocławia od grudnia 1998 r. W swojej działalności koncentrujemy się na pomocy osobom starszym, szczególnie tym, które zostały dotknięte chorobami otępiennymi mózgu, w tym Alzheimerem, demencją.
Promując idee edukacji międzypokoleniowej, zabiegamy, aby od dziecka po osoby starsze kształtować świadomość społeczną o "wychowaniu do starości" i korzyściach płynących z integracji międzypokoleniowej. Prowadząc Żłobek i Przedszkole oraz Dzienne Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych staramy się nasze idee wprowadzać w czyn.

Obecnie prowadzimy we Wrocławiu ośrodki wsparcia adresowane szczególnie do osób Starszych dotkniętych chorobami otępiennymi mózgu, w tym chorobą Alzheimera :
1. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych z Deficytem Pamięci "Przyjaciele Seniorów" przy ul. Kraszewskiego 2, prowadzony we współpracy z MOPS.
2. Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny oraz Dom Seniora "Pod Platanem" - hostel, przy ul. Sołtysowickiej 59a, jako forma odpłatna działalności Stowarzyszenia.

Pod ww. adresem tj. w "Pałacyku pod Platanem" przy ul. Sołtysowickiej 59a we Wrocławiu prowadzimy również działania dla dzieci: 1. Przedszkole Niepubliczne "Dzielne Dzieciaki - dziewczynki i chłopaki", 2. Żłobek Niepubliczny "Dzielne Maluszki"

Nasze założenia, plany:

Za każdą organizacją stoją przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą jak i ci, którzy korzystają z jej wsparcia, dlatego też chcemy przede wszystkim rzetelnie realizować swoje cele statutowe i przyświecające nam idee. Dbałość o relacje, rozwój, profesjonalizm to tylko ułamek tego, z czym mierzymy się każdego dnia. W tym wszystkim niezwykle istotne jest również miejsce i jego klimat, dlatego też remontujemy użyczany od Gminy Wrocław obiekt na bieżące potrzeby naszej działalności. Remont budynku, zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na edukację międzypokoleniową to jest nasz plan:) W najbliższym czasie planujemy również wdrożenie programu szkoleniowego w zakresie edukacji międzypokoleniowej, opieki nad osobami z chorobą Alzheimera.

Pozyskane środki wesprą przede wszystkim:
*prace remontowo - budowlane ww. obiektu, niezwykłego miejsca łączącego pokolenia: Żłobek, Przedszkole, Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych, w tym dotkniętych chorobą Alzheimera;
*działania związane z rozwojem organizacji, w tym z podnoszeniem jakości realizowanych zadań i kwalifikacji kadry przy nich pracującej;

Zbieramy też surowce wtórne (makulatura, puszki, złom) to też pewnego rodzaju grosz, którym wspieramy nasz codzienny byt.

Jeśli pochwalasz naszą ideę, możesz nas wesprzeć. Z góry dziękujemy.