Ożywiamy Przystań Wodną dla dzieci

Przystań Wodna w Przemyślu- dawne miejsce spotkań dzieci i młodzieży od lat niezagospodarowane i niszczejące znów ma szanse odzyskać dawny blask i służyć mieszkańcom. Budynek wymaga wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy elewacji, wykonania toalet i kapitalnego remontu pomieszczeń oraz podłączenia mediów, a także oczyszczenia terenu w okół.

Jacek Podwyszyński

Stowarzyszenie Róża Wiatrów istniejące od 5 lat w Przemyślu propagując żeglarstwo głównie wśród dzieci i młodzieży także niepełnosprawnej, a od sierpnia 2018 podjęło się przywrócenia Przemyskiej Przystani Wodnej do życia. Obecnie trwają prace porządkowe na całym terenie, kolejny etap to remont budynku i oczyszczenie nabrzeża Sanu przylegającego do przystani w raz z wykonaniem utwardzonego zejścia do wody pod kątem wykorzystania go przy prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także osoby pływające np. na pontonach, kajakach itd. oraz służby ratownictwa wodnego.

Jacek Podwyszyński

Na Przemyskiej Przystani Wodnej odbywać się będą nieodpłatne całoroczne zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży w ramach Przemyskiej Akademii Żeglarskiej Róża Wiatrów oraz Rodzinne Pikniki Żeglarskie.

Jacek Podwyszyński

Co rocznie ponad 200 dzieci i młodzieży wyjeżdża na żagle ze Stowarzyszeniem Róża Wiatrów na Jezioro Solińskie oraz Morze Bałtyckie. Link do strony www.roza-przemysl.pl/sekcja-zeglarska/

Jacek Podwyszyński

Poprzez swoją działalność wolontariusze Stowarzyszenia Róża Wiatrów udowadniają że żeglarstwo może być dla wszystkich, niezależnie na wiek, status społeczny czy sprawność fizyczną lub intelektualną.

Jacek Podwyszyński

Zbiórka w znacznym stopniu przyśpieszy prace remontowe. Mile widziane również materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe.

TAK SIĘ ZMIENIA PRZYSTAŃ:

Jacek Podwyszyński

Jacek Podwyszyński

TYLKO DZIĘKI POMOCY I OFIARNOŚCI LUDZI DOBREJ WOLI BĘDZIEMYMOGLI ZDĄŻYĆ DO WIOSNY I PROWADZIĆ ZAJĘCIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻY NA PRZEMYSKIEJ PRZYSTANI WODNEJ.

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Zawsze warto pomagać osobom zarażających żeglarstwem najmłodszych, jest to kawał ciężkiej pracy. Dobro zawsze powraca w podwójną siłą!!!
Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,56%
50 zł Wsparła 1 osoba CEL: 9 000 ZŁ