Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie prowadzi działalność od 1963 r. na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin (dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby). Organizuje wyjazdy wakacyjne, zimowe, spotkania okolicznościowe (Wigilia, Wielkanoc), rehabilitację, terapię stymulowania rozwoju SI. Placówkę wsparcia Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w tym: Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, hostel, mieszkania chronione, Klub Środowiskowy Parasol. Organizujemy Przeglądy Piosenki Podwórkowej, Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wszystkie nasze działania zmierzają do pomocy rodzinie i wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy organizacją non profit o statusie pożytku publicznego.