Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sieradz, łódzkie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu jest organizacją  pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń pod numerem  0000274957. Jesteśmy  organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane,  inne choroby neurologiczne, ich rodziny i przyjaciół.

Misją stowarzyszenia jest poprawa jakości życia  naszych podopiecznych, tak aby nadal mogli być pełnoprawnymi  uczestnikami  społeczeństwa i prowadzić  godne życie. Zrzeszamy 155 członków w naszym oddziale.