Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Naszym głównym celem jest profilaktyka i popularyzacja postępowych idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Udzielamy pomocy w znalezieniu alternatywnych sposobów w pokonywaniu codziennych trudności życiowych oraz likwidacji barier i ograniczeń, utrudniających osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

Udzielamy informacji na temat programów pomocowych realizowanych przez PFRON, MOPR i NFZ oraz oferujemy bezpłatną pomoc prawną osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Realizujemy program: "Rehabilitacja przez twórczość":

w Klubie Twórców Niepełnosprawnych “Arka” oferujemy spotkania towarzysko-szkoleniowe i wystawy w sekcjach: haft, szydełkowanie, koronczarstwo, malarstwo akwarelą, malarstwo olejne, rzeźba, koronka koniakowska, poezja, foto – video w ramach Klubu Użytkowników Aparatów Słuchowych udzielamy specjalistycznej pomocy użytkownikom aparatów słuchowych, porad i opieki protetycznej

Organizujemy spotkania świąteczne, towarzyskie, sportowo-rekreacyjne, artystyczne oraz wycieczki poznawcze - krajowe i zagraniczne.

Budzimy i pogłębiamy wrażliwość społeczną różnych środowisk na problemy osób niepełnosprawnych i inspirujemy ich do skuteczniejszych działań.

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy chcą włączyć się do pracy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Współpracujemy w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych z innymi organizacjami, urzędami oraz instytucjami.

Wpłaty

Ładuję...