Stowarzyszenie Równych Szans

Stowarzyszenie Równych Szans

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Żyrardów, mazowieckie

Prowadzimy Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Żyrardowie. Aktualnie uczęszcza do niego 20 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 6 lat do 21 lat z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dzięki pomocy darczyńców udało się nam go wyposażyć w salę stymulacji polisensorycznej.


Staramy się na bieżąco wyposażać DDP w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, dydaktyczny, techniczny oraz gospodarstwa domowego.

 
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne i imprezy wspierające aktywność osób niepełnosprawnych.

Utworzyliśmy i prowadzimy grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Udzielamy  pomocy wszystkim osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie poradnictwa prawnego oraz organizacyjnego.

Organizujemy szkolenia i warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji.
 

Nasi podopieczni biorą udział w programie pod nazwą "Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w Domu Dziennego Pobytu". Organizujemy dla nich zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, logopedyczne.

 
Stowarzyszenie posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego) i może przyjmować 1% (procent) podatku.

Wpłaty

Ładuję...