Samodzielnie przez życie

FUNDACJA AKTYWIZACJI FUNKCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ AFIS
Zbiórka zakończona

Samodzielnie przez życie

Cel zbiórki:

Organizacja szkoleniowego wyjazdu dla dzieci i ich rodziców

FUNDACJA AKTYWIZACJI FUNKCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ AFIS
Rozpoczęcie: 16 Września 2022
Zakończenie: 26 Lipca 2023

Opis zbiórki

Pamiętasz, swoje samodzielne szkolne wycieczki?  A to, kiedy po raz pierwszy bez rodziców poszedłeś/poszłaś z kolegami na pizzę? Jest wiele dzieci, które chciałyby robić to samo co Ty w ich wieku ale nie mogą.

FUNDACJA AKTYWIZACJI FUNKCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ AFIS

Ze względu na to, że poruszają się na wózkach, wykonywanie niektórych czynności jest dla nich trudniejsze niż w przypadku pełnosprawnych dzieci. Samodzielne zakładanie spodni, korzystanie z toalety bez pomocy rodzica, przesiadanie się z wózka, a nawet wytłumaczenie komuś w jaki sposób można im pomóc - te wszystkie czynności są niezbędne, żeby nasze dzieciaki mogły korzystać z życia w pełni, nie będąc uzależnione od obecności swoich rodziców. 

FUNDACJA AKTYWIZACJI FUNKCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ AFIS

Nasz zespół, który w składzie ma fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, pielęgniarzy oraz dorosłe osoby poruszające się na wózkach, posiada wszystkie umiejętności niezbędne do nauczenia tych dzieci samodzielności.

FUNDACJA AKTYWIZACJI FUNKCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ AFIS

Abyśmy mogli działać potrzebujemy zebrać kwotę niezbędna do zorganizowania kilkudniowego pobytu, podczas którego wspólnymi siłami przekażemy dzieciom i ich rodzicom wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania samodzielności.    

Możesz pomóc! Wystarczy, że wpłacisz nawet niewielką kwotę i udostępnisz zbiórkę.    

FUNDACJA AKTYWIZACJI FUNKCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ AFIS

Dziękujemy!     

Obserwuj ważne zbiórki