Fundacja Sąsiedzkie Powiśle

Fundacja Sąsiedzkie Powiśle

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja rozpoczęła swoją działalność jako grupa wolontariatu. Przez dwa lata z własnych środków wspieraliśmy osoby starsze, chore, wykluczone społecznie oraz niepełnosprawne. Swoją misję kontynuujemy już   jako fundacja do dzisiaj - w szerszym zakresie.

Wojna na Ukrainie wymaga nowych działań.

Pomoc osobom uciekającym przed konfliktem na Ukrainie to nie tylko doraźna odpowiedź na ich potrzeby, ale przede wszystkim długofalowe wsparcie i integracja.

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na długofalową pomoc dla kobiet i ich rodzin, które muszą odnaleźć się w Polsce po wyjeździe z kraju objętego wojną.

Fundacja Sąsiedzkie Powiśle organizuje zbiórkę na długofalową pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz wsparcie dla potrzebujących z otoczenia.

Nasze cele to:

Integracja   aktywizacja zawodowa przysposobienie do życia w nowych warunkach wsparcie lokalnej społeczności oraz uchodźców m.in. wydawanie żywności organizowanie wspólnych wycieczek, warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych w celu integracji, oraz pokonywania barier językowych

Wpłaty

Ładuję...