Fundacja Serce Dla Serca

Fundacja Serce Dla Serca

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Korzeniew, wielkopolskie

Wspieramy dzieci i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Uwrażliwiamy społeczeństwo na ich potrzeby oraz sytuację materialną i bytową. Pokonujemy codzienne przeciwności związane z niepełnosprawnością.

Organizujemy i finansujemy zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Działamy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Troszczymy się o ubogich i pokrzywdzonych przez los. Pomagamy w zdobyciu wykształcenia i zawodu uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin.

Fundacja Serce dla Serca jest organizacją non-profit, powołaną do działania dzięki zaangażowaniu osób dla których nieobojętny jest los drugiego człowieka i troska o godność rodziny. Udzielając wsparcia Fundacji wspierasz organizowanie pomocy dla rodzin i osób, dla których z wielu powodów, jej samodzielne organizowanie jest utrudnione lub niemożliwe.

Każdy ma możliwość niesienia konkretnej pomocy poprzez wsparcie działalności Naszej Fundacji. Wszystkie osoby zaangażowane w działanie Fundacji wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie, pokrywając koszty działalności z własnych środków.

Wpłaty

Ładuję...