Grosik dla małego serduszka

Łukasz Dusza
organizator skarbonki

Dziękuję za okazane wsparcie i pomoc!

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
50 zł

Anonimowy Pomagacz

200 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
Wsparły 4 osoby
310 zł (6%)