Specjalny Ośrodek Wychowawczy pilnie potrzebuje auta.

Anonimowy Pomagacz

W Częstochowie, u stóp Jasnej Góry prowadzimy Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt z niepełnosprawnością, które w życiu niejednokrotnie doświadczyły choroby, niesprawiedliwości. Nasze podopieczne to skromne i kochane dziewczynki, które zasługują na dużo więcej niż dał im los. Serdecznie prosimy o zapoznanie się z naszą historią i wsparcie.

Pomagamy dziewczętom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, słabosłyszącym, słabowidzącym, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wymagają one stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności. Opiekujemy się dziewczynkami uczęszczającymi do szkoły podstawowej, zawodowej i przysposabiającej do pracy. Dziewczęta są naszymi podopiecznymi od 1 klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Naszym podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę oraz warunki do nauki i wychowania. Najważniejszym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanek na miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem. Wspieramy również ich rodziców i opiekunów prawnych w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Auto, którego dotychczas używałyśmy ma już 16 lat, psuje się, nie jest bezpieczne, i nie nadaje się do dalszego użytku. Potrzebujemy dużego samochodu, który jest nam niezbędny w codziennej pracy z dziewczynkami. Auta używamy według codziennych potrzeb m. in. do przewożenia podopiecznych do poradni, lekarza, interwencyjnie do szpitala na SOR czy do innych służb w razie konieczności, do urzędów, do ich domów rodzinnych, a nade wszystko do  zakupowania żywności, środków czystości i wszystkich niezbędnych rzeczy, a także na ewentualne wspólne wyjazdy czy krótkie wycieczki.

Anonimowy Pomagacz

 

Anonimowy Pomagacz

Opiekujemy się obecnie 50 dziewczynkami i ważne jest dla nas również ich bezpieczeństwo i komfort podczas podróży. Prosimy o wsparcie.

Po więcej informacji o Nas zapraszamy na Naszą stronę internetową Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Częstochowie.

Serdecznie prosimy o wsparcie na zakup auta.

Dziękujemy!

„Ufaj opatrzności Bożej, bo wszystkim kieruje dla twojego dobra.” 

(św. Zygmunt Gorazdowski)

Siostry św. Józefa w Częstochowie

Wsparli

100 zł

Aga

Z pozdrowieniami z Malborka
100 zł

Dorota Walewska

1 000 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

200 zł

Anonimowy Pomagacz

200 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

20%
15 050 zł Wsparło 115 osób CEL: 73 000 ZŁ