Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek"

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mysłowice, śląskie

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek w Mysłowicach od 25 lat obejmuje nieodpłatną opieką osoby niepełnosprawne w tym szczególnie niepełnosprawne intelektualnie.

Nasze działania prowadzimy poprzez:

- prowadzenie świetlicy terapeutyczno-integracyjnej "Moje miejsce"dla osób niepełnosprawnych, szczególnie wykluczonych,

- mobilna opieka asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które ze względu na wieloletnie wykluczenie społeczne nie są gotowe do uczestnictwa w grupie i zajęciach zorganizowanych,

- prowadzenie Śląskiego Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych, które ma na celu promowanie sztuki O.N. oraz organizowanie plenerów, warsztatów dla O.N. z terenu województwa śląskiego,

- opieka nad osobami niepełnosprawnymi osieroconymi.

Stowarzyszenie posiada status OPP i może przyjmować 1% podatku.

Pomożesz nam wspierać tych, którzy cierpią i czasem mają tylko nas.