Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Ignaców, mazowieckie

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie jest placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego z Paulo dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Jest to całodobowa placówka edukacyjno-terapeutyczna, która swoją opieką obejmuje 55 wychowanków. Głównym zadaniem naszego Ośrodka jest zapewnienie jak naljepszych warunków edukacji i terapii dzieciom, które wymagają specjalnych warunków kształcenia. 

Wychowankie i rozwój dziecka jest ogromną troską zarówno rodziców naszych wychowanków jak i naszą. Wspieramy rodziny, które pomimo ogromnej miłości dla swoich dzieci widzą potrzebę wiekszego otwarcia się na środowisko i zapewnienia dzieciom możliwości kontaktu z rówieśnikami, zapobiegając ich izolacji i wspierając rozwój ich samodzielności.