Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Reprezentant Maria Król

E-mail biuro@spdn.pl

Telefon 84 627 14 38

Lokalizacja Zamość, lubelskie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu powstało w  1990 roku z inicjatywy rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych. Jest organizacją pożytku publicznego, wyróżnioną w wielu konkursach oraz docenioną i nagrodzona wieloma nagrodami.
Stowarzyszenie prowadzi unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, szczególnie z wczesnym uszkodzeniem mózgu.
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie we wszystkich dziedzinach życia  osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością
i ich rodzin, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, umożliwienia wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz obywatelskiej.  
Nasze placówki:
- Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu- utworzony w 1992 r., jest specjalistyczną wieloprofilową placówką dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu, ściśle współpracuje z przedszkolem i szkołami. Ośrodek świadczy również ambulatoryjne usługi zdrowotne dla pacjentów z innymi niepełnosprawnościami oraz po urazach.
- Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju – utworzony w 1993 r., zapewnia oddział pobytu dziennego, przychodnię kompleksowej rehabilitacji, poradnię rehabilitacyjną oraz zakład rehabilitacji.
- Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „ Krok za krokiem” w Zamościu- w skład wchodzą Niepubliczne Przedszkole Specjalne (działające od 2000r.), oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Szkoły (utworzone w 2011 r.) są placówkami kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu- utworzony w 2003 r., realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, usprawniania fizycznego. Uczestnikami zajęć (m.in. z gospodarstwa domowego, plastyczno- modelarskich, animacji kulturalnej) są osoby dorosłe i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności. - Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju- działające od 1999 r., uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatu biłgorajskiego, którzy uczestniczą z zajęć: m.in. z ceramiki, poligrafii, rękodzieła artystycznego.
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju – utworzone w 2010 r., placówka przeznaczona jest dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
- Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu- utworzony w 2006 r., wychowankowie uczą się wykonywania różnych czynności życia codziennego m.in. przygotowywania posiłków, sprzątania, prania).
- Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach im. Jana i Zofii Kułakowskich-  działa od 2012 r. i ma na celu zapewnienie środowiskowej formy wsparcia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( wspierane mieszkalnictwo).
- Środowiskowy Dom Samopomocy „ Krok Dalej” w Białobrzegach- utworzony w 2011 r. dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Odbywają się tu treningi o charakterze wspierająco- aktywizującym, prowadzone w pracowniach min. arteterapii i pracy twórczej oraz rozwoju komunikacji alternatywnej.
- Park Terapeutyczno – Rekreacyjny w Bondyrzu – utworzony w 2007 r., osoby z niepełnosprawnością mają szanse korzystać z letniego wypoczynku, rekreacji, treningu samodzielności. Na terenie Parku organizowane są również liczne integracyjne spotkania, imprezy sportowe i kulturalne.      

KAŻDEGO RODZAJU WSPARCIE JEST DLA NAS BEZCENNE!

Więcej o naszych działaniach na: www.spdn.pl

Zapoznaj się z folderem naszego Stowarzyszenia

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Paweł

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość