ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Koniecpol, śląskie

Kim jesteśmy?

Fundacja „Śpieszmy się Kochać” została powołana Aktem Notarialnym dnia 26 stycznia 2016 roku i zarejestrowana w KRS dnia 15 marca 2016 roku pod numerem 0000607487.

Po co jesteśmy?

Jesteśmy, aby pomagać przede wszystkim chorym i niepełnosprawnym dzieciom i seniorom – czyli dwóm szczególnie bezradnym grupom społecznym. Celem działania fundacji jest również pomoc społeczna i charytatywna osobom oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, pomoc w leczeniu osób chorych w każdym wieku, działalność charytatywna na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.

Jesteśmy, aby pomagać również wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji, a także prowadzimy i promujemy wszechstronną działalność w zakresie prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Ważnym elementem działań fundacji jest pomoc społeczna i finansowa dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu jest nie mniej ważnym elementem i stanowi jeden z głównych celów działalności organizacji.

Gdzie działamy?

Nasza siedziba znajduje się w Koniecpolu, ale zakresem działalności obejmujemy całą Polskę.

Jak działamy?

Staramy się zachęcać osoby do ofiarowania pomocy naszym podopiecznym, zapraszając do wolontariatu, ofiarowania darowizny rzeczowej lub darowizny finansowej. Staramy się pozyskiwać darowizny od osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców. W naszej działalności staramy się realizować jak najwięcej z założonych celów wpisanych w statut fundacji, jednak aby było to możliwe, potrzebujemy wsparcia z Państwa strony.

Wierzymy, że nie odmówicie swojego wsparcia naszym podopiecznym i projektom realizowanym dla nich i razem z nami przyłączycie się do akcji charytatywnych na rzecz naszych podopiecznych. Bez waszej pomocy nie będzie to możliwe. Dlatego bardzo liczymy na wasze wsparcie.

W imieniu naszym i naszych podopiecznych serdecznie dziękujemy.


 


 

Wpłaty

Ładuję...