Szpital nr 3 w Rybniku

Typ Szpital

Lokalizacja Rybnik, śląskie

Podstawowym celem działalności statutowej Szpitala jest zapewnienie Pacjentom fachowej i kompleksowej opiek zdrowotnej w oparciu o obowiązujące standardy medyczne oraz profilaktyka i promocja zdrowia przy jednoczesnym stosowaniu się do zasad bezpiecznej pracy a także monitorowania i ograniczania negatywnego wpływu jednostki na środowisko naturalne.
Nasze cele realizujemy min. poprzez:

orientacje na Pacjenta i dążenie do jak najpełniejszego zaspokajania jego potrzeb,

bezpieczeństwo świadczonych usług

prowadzenie działań w sposób zgody z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi oraz normami

społecznej odpowiedzialności w oparciu o wartości etyczne,

ograniczanie zagrożeń, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym

dbałość o środowisko naturalne,

ochronę przetwarzanych informacji,

racjonalizacje kosztów działalności,