Szpital nr 3 w Rybniku

typ Szpital

lokalizacja Rybnik, śląskie

Podstawowym celem działalności statutowej Szpitala jest zapewnienie Pacjentom fachowej i kompleksowej opiek zdrowotnej w oparciu o obowiązujące standardy medyczne oraz profilaktyka i promocja zdrowia przy jednoczesnym stosowaniu się do zasad bezpiecznej pracy, a także monitorowania i ograniczania negatywnego wpływu jednostki na środowisko naturalne.
Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:

- orientacje na Pacjenta i dążenie do jak najpełniejszego zaspokajania jego potrzeb,

- bezpieczeństwo świadczonych usług

- prowadzenie działań w sposób zgody z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi oraz normami

- społecznej odpowiedzialności w oparciu o wartości etyczne,

- ograniczanie zagrożeń, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym

- dbałość o środowisko naturalne,

- ochronę przetwarzanych informacji,

- racjonalizacje kosztów działalności