Szpital Pionki

typ Szpital

lokalizacja Pionki, mazowieckie

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania

Prowadzenie działalności mającej na celu promocję i ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz profilaktykę zdrowotną.