Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim

Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Międzyrzecze, podlaskie

W służbie od 24 października 1927 roku. Straż trochę inna niż wszystkie!


Jedną z głównych i stale rozwijanych gałęzi naszej działalności szczególnie ostatnio jest INTEGRACJA społeczna. Działania te nakierowane są na młodzież i starszych, a dotyczą m.in. przeprowadzania gier i zabaw integracyjnych podczas różnorodnych imprez. Jesteśmy specjalistami w zakresie gier i zabaw integracyjnych, outdooru, gier terenowych i fabularnych oraz symulacyjnych, umiemy przeprowadzić warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej jak również promocji działań z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych.


Straż, w której brak MŁODZIEŻY, nie rokuje dużych szans na swój rozwój i przyszłość, dlatego też sporo energii wkładamy w młode pokolenie. Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzesza w swoich szeregach chłopców i dziewczęta w wieku od 10 do 18 lat. Głównym celem jej działania jest wielopłaszczyznowy (fizyczny, duchowy, społeczny i intelektualny) rozwój oraz wychowanie członka MDP na wzorowego obywatela poprzez niecodzienne formy pracy, poznawanie świata (wyjazdy), gry zespołowe, terenowe i fabularne. Zgodnie z rocznym planem pracy MDP przygotowuje się do prawdziwej strażackiej służby - ćwiczenia z pożarnictwa, pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego, ale też z terenoznawstwa czy gry na instrumentach. Od początku członkostwa w MDP staramy się „wpajać” zasadę kreatywnego myślenia - dzięki czemu mamy mnóstwo niesamowitych działań, sposobów spędzania wolnego czasu, pomysłów na wyjazdy. Są pomysły, których nie sposób wymienić w tak krótkim tekście. W ciągu roku zwiedzamy niezły kawałek Polski, jeździmy także za granicę.


Od 2003 roku nasza młodzież z powodzeniem startuje w zawodach sportowo-obronnych. Cieszymy się z tego, że za pro młodzieżową działalność nasza OSP wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą została uhonorowana nagrodą honorową "Wawrzyn Podlasia 2006" w kategorii nagroda specjalna (27 października 2006), dodatkowo MDP OSP „Stołpno” jest laureatką pierwszego w historii Związku OSP RP konkursu „Najlepsi z najlepszych” na najlepszą drużynę w Polsce (5 maja 2010).


Logiczne jest, że straż pomaga w trudnych losowych sytuacjach. W czasie AKCJI RATOWNICZO-GAŚNICZYCH staramy się działać na maksa, bo wiemy, jak ważna dla poszkodowanych jest szybka i skuteczna pomoc. Staramy się zdobywać nowy sprzęt, dzięki czemu z każdym rokiem możemy pomagać lepiej. Operacyjnie działamy dwuzakresowo: Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT) zajmuje się podstawowymi działaniami ratowniczymi, a Oddział Ratownictwa Wodnego (ORW) specjalistycznymi działaniami na wodzie. Hasło „im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju” kusi nas do tego, aby jak najwięcej swojego czasu poświęcać na ĆWICZENIA i doskonalenie strażackiego rzemiosła.


Dobrze też wiemy, że lepiej zapobiegać niż udzielać pomocy w nieszczęściu. Dlatego niezwykle ważna jest dla nas PREWENCJA. Od wielu lat pracujemy z dziećmi i młodzieżą ucząc właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa. Naszą specjalnością są Spotkania Prewencyjne w szkołach (nauka bandażowania, zawia-damiania odpowiednich służb oraz udzielania pomocy poszkodowanym w najczęstszych przypadkach). Od lat realizujemy PROJEKTY służące społeczności lokalnej. Ich tematyka jest zdecydowanie różnorodna, tak jak różnorodni jesteśmy my sami. Począwszy od zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych, turystyki i rekreacji, nauki pływania, zajęć informatycznych i fotograficznych, działań na rzecz tolerancji czy odkrywania starej (zapomnianej) historii, współpracy zagranicznej, warsztatów dla osób pracujących z młodzieżą czy warsztatów dla liderów młodzieżowych, na warsztatach z zakresu edukacji finansowej kończąc.


Straż jest po prostu naszą pasją!

Wpłaty

Ładuję...