Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Pobiedziska, wielkopolskie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej niesie bezpłatną i wszechstronną pomoc we wszystkich dziedzinach życia, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie oraz ich rodzicom i opiekunom.
 
Nasi podopieczni chorują na dziecięce porażanie mózgowe z licznymi powikłaniami, zespół Downa, choroby genetyczne, rozszczep kręgosłupa, dysfunkcje układu kostno-mięśniowego, schorzenia rozwojowe o podłożu neurologicznym, wady słuchu i wymowy.
 
W siedzibie Stowarzyszenia, w budynku Przedszkola ”Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach, znajduje się gabinet rehabilitacyjny i logopedyczny. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej oraz masaże odbywają się trzy razy w tygodniu, terapia logopedyczna dwa razy w tygodniu. Wszystkie zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

Dzieci mają możliwość korzystania również z hipoterapii w zaprzyjaźnionym Ośrodku Rehabilitacji w Pruszewcu oraz w ośrodku prowadzonym przez Fundację Patria w Skrzetuszewie.

Przyświeca nam idea wolontariatu oraz pobudzania ofiarności i solidarności społecznej na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych. Dzięki współpracy z nauczycielami prowadzone są dla dzieci zajęcia pedagogiczne z zakresu matematyki, plastyki i umuzykalnienia. Dzięki temu pomagamy i ułatwiamy dzieciom w wieku szkolnym opanowanie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach.

Kontynuujemy te przedsięwzięcia, prowadząc zajęcia edukacyjne – warsztaty matematyczne oraz dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Pobiedziska – zajęcia biblioterapeutyczne.
 
Organizujemy naszym podopiecznym letni wypoczynek, podczas którego kontynuowana jest pełna rehabilitacja dzieci.

Co roku działalność naszą wspiera Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska. Pozostałą część funduszy pozyskujemy dzięki ofiarności darczyńców. Liczymy również na Państwa otwarte serca.