Stowarzyszenie „Życie z chorobą nie musi być smutne” imienia Karoli Majewskiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Ideą Stowarzyszenia „Życie z chorobą nie musi być smutne” imienia Karoli Majewskiej…


Pomoc niepełnosprawnym, chorym przewlekle oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej pacjentom szpitali dziecięcych i oddziałów dziecięcych szpitali.
Wsparcie świetlic w szpitalach dziecięcych oraz w oddziałach dziecięcych szpitali, poprzez ich wyposażanie w urządzenia i zabawki.
Popularyzacja wolontariatu na rzecz pacjentów szpitali dziecięcych i oddziałów dziecięcych szpitali.
Popieranie i rozwijanie twórczości dzieci niepełnosprawnych, chorych przewlekle, a także pacjentów szpitali dziecięcych i oddziałów dziecięcych w szpitalach.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA:


Prezes – Ryszard Majewski
Wiceprezes – Ewa Janiszewska
Skarbnik – Łukasz Głaczkowski