Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z zespołem Downa "Razem"

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląskie Stowarzyszenie powstało w celu niesienia pomocy osobom z zespołem Downa oraz wspierania i rodziców i opiekunów we wszystkich sferach i na każdym etapie życia. Ważnym aspektem naszej działalności jest pomoc w jak najwcześniejszej kompleksowej rehabilitacji i opiece medycznej. Naszym nadrzędnym celem jest dążenie do jak największego usamodzielnienia się tych osób, włączając w to aktywizację zawodową. 

Pomogli

Ładuję...