ŻURAWINKA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "ŻURAWINKA" powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców dzieci żyjących z uszkodzeniem mózgu.

Jest organizacją pożytku publicznego - KRS 0000046641.
Misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy, we wszystkich dziedzinach życia, osobom z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także ich opiekunom i rodzinom.

Stowarzyszenie prowadzi od 2001 roku Dzienny Ośrodek Terapeutyczny "Żurawinka", który obejmuje wsparciem grupę dorosłych osób z MPD niezdolnych do samodzielnej egzystencji, organizuje: wieloprofilową rehabilitację, warsztaty, szkolenia, wycieczki, imprezy okolicznościowe, pikniki, Jesienne Wernisaże promujące tworczość plastyczną osób z MPD oraz coroczny Poznański Tydzień MPD "Dajemy zielone światło".

 

Corocznie ŻURAWINKA organizuje w październiku wydarzenia z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego (World Cerebral Palsy Day), w które angażuje się coraz więcej organizacji pozarządowych, Przyjaciół stowarzyszenia i mieszkańców Poznania :)

ŻURAWINKA jest także innowatorem, opracowała innowację pn. "PASZPORT ŻYCIA", która ma docelowo  służyć osobom zależnym w przypadku nagłej utraty ich stałego opiekuna.

Naszym mottem jest: KAŻDY, bez wyjątku, potrzebuje akceptacji, zrozumienia i życzliwości, a wielu również pomocy, wsparcia i nie potrzeba powodu, by pomagać!