Stowarzyszenie "Apetyt na Życie"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie” jest ogólnopolską organizacją, skupiającą Pacjentów z chorobami układu pokarmowego. Misją Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i osobom dorosłym, z niewydolnością przewodu pokarmowego, przebywającym na terapii żywieniowej oraz chorym z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Dbamy o podniesienie jakości ich życia i leczenia, ale także prowadzimy działalność informacyjno-edukacyjną w tym zakresie wśród chorych, jak i całego społeczeństwa.

Podejmujemy starania, aby kolejne osoby "uwalniać" od stojaka z kroplówką, poprzez zakup przenośnych pomp żywieniowych. Do tej pory udało nam się przekazać ich 60. Dodatkowo przekazujemy Podopiecznym linie do pomp, niezbędne do podaży kroplówek. Dzięki uzyskanym środkom wspieramy Podopiecznych w zakupie leków i środków opatrunkowych oraz pomagamy zbierać dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów leczenia.
Ważną rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywają podejmowane działania mające charakter edukacyjny i informacyjny. Prezentujemy kwestię żywienia klinicznego z perspektywy pacjentów na licznych kongresach medycznych, a także jesteśmy organizatorami konferencji i warsztatów, w których do tej pory udział wzięło 1700 pacjentów.
Realizując naszą misję, zarażamy pozytywnym nastawieniem i akceptacją terapii, poprzez organizację cyklicznych spotkań i zjazdów dla pacjentów i ich rodzin. Tworzymy również platformę, która integruje pacjentów, lecz także przekazuje informacje na temat terapii żywieniowej. Prowadzimy Biuro Wsparcia, w którym udzielamy setek praktycznych porad oraz przeprowadzamy szkolenia dla osób rozpoczynających terapię żywieniową.