Stowarzyszenie Hospicjum Światło w Toruniu

typ Hospicjum

lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Hospicjum Światło działa od marca 2011 r., świadcząc nieodpłatną pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną osobom chorym nowotworowo, chorym przewlekle oraz osobom niesamodzielnym.

Stowarzyszenie niesie pomoc nie tylko osobom chorym, ale również ich rodzinom, które chcąc zapewnić swoim bliskim godne warunki życia w obliczu choroby nierzadko zmagają się z problemami finansowymi, czy też z brakiem możliwości zapewniania profesjonalnej opieki medycznej w domu chorego. Stowarzyszenie pomaga osobom chorym i ich rodzinom poradzić sobie z trudną sytuacją życiową poprzez wsparcie psychologiczne, pomoc specjalistów: pielęgniarek, opiekunów medycznych, rehabilitantów, oraz zaangażowanie wolontariuszy.

Flagowym projektem Stowarzyszenia Hospicjum Światło jest Centrum Opieki Domowej, który odpowiada na problem braku kompleksowej opieki świadczonej na rzecz osób niesamodzielnych (przewlekle chorych, onkologicznych, z niepełnosprawnościami) oraz wsparcia ich opiekunów faktycznych. Realizacja projektu obejmuje nie tylko usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne w miejscu zamieszkania osoby chorej, ale również posiada funkcję dydaktyczną, realizowaną poprzez podniesienie kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie pielęgnacji, opieki oraz codziennej domowej rehabilitacji, a także poprzez organizację licznych szkoleń i seminariów.

Stowarzyszenie Hospicjum Światło, oprócz Centrum Opieki Domowej, prowadzi stacjonarnie pobyt dzienny dla seniorów toruńskiej społeczności (chorych onkologicznie oraz niepełnosprawnych). Seniorzy biorą udział w zajęciach z arteterapii, w zajęciach muzycznych i tanecznych, oraz w zajęciach z zakresu aktywizacji fizycznej (gimnastyka, joga, zumba). Dla podopiecznych Stowarzyszenia organizowane są wyjścia kulturalne, prelekcje edukacyjne, spotkania na świeżym powietrzu oraz imprezy okolicznościowe.

Stowarzyszenie Hospicjum Światło zajmuje się również działalnością charytatywną. Co roku organizuje koncert charytatywny "Natalka Innym", akcję na Boże Narodzenie "Paczki dla dzieci osieroconych oraz będących w ciężkiej sytuacji życiowej z powodu choroby osoby bliskiej", a także przekazuje podopiecznym będącym w trudnej sytuacji finansowej niebędne kosmetyki, środki pielęgnacyjne oraz artykuły higieniczne.